CHCETE INVESTOVAŤ, HĽADÁTE SPOLUPRÁCU SME TU PRE VÁS,
ABY SME VÁM POMOHLI PRI VAŠOM ROZHODOVANÍ
 

ZAMERANIE

Chemical Plant Design, s.r.o, skrátene CPD, s.r.o., je súkromná spoločnosť založená v roku 1993 ako projekčno-inžinierska a dodá- vateľská organizácia so zamera- ním na oblasť chemického, farma- ceutického, potravinárskeho a energetického priemyslu. V týchto oblastiach poskytuje a zabez- pečuje konzultačné, inžiniersko-technické, projekčné a dodáva- teľské služby.

Spoločnosť tieto služby poskytuje v rozsahu podľa želania zákazníka pri dodržaní vysokého štandardu kvality, primeranej ceny a krátkych dodacích termínov. V súčasnosti má už spoločnosť aj autorizáciu Ministerstva životného prostredia SR v zmysle zákona 261 z roku 2002 o prevencii závažných priemyselných havárií. K svojim činnostiam používa kvalitné softwarové vybavenie.

webdesign by positive 2003 / Powered by redakčný systém  WebDoors CMS