CHCETE INVESTOVAŤ, HĽADÁTE SPOLUPRÁCU SME TU PRE VÁS,
ABY SME VÁM POMOHLI PRI VAŠOM ROZHODOVANÍ
 

PROCESNÉ INŽINIERSTVO

V rámci procesného inžinierstva boli urobené nasledovné chemicko-inžinierske výpočty, simulácie technologických procesov, návrhy technologických zariadení:

  • Hydrogenačná rafinácia palív, REFORMING4 a.s. Slovnaft Bratislava
  • Rektifikačná kolóna terc-butylamínu, a.s. ISTROCHEM Bratislava
  • Odsírenie odplynov na KHK, Slovnaft, a.s. Bratislava (uzol absorpcie kyslých odplynov do DMEA)
  • LIKVIDÁCIA A VYUŽITIE ODPLYNOV PRI ODTLAKOVANí PRíPOJOK A VYBRANÝCH POTRUBNÝCH VETIEV PRI ŤAZBE Z PODZEMNÝCH ZáSOBNÍKOV PLYNU, POZAGAS MALACKY