CHCETE INVESTOVAŤ, HĽADÁTE SPOLUPRÁCU SME TU PRE VÁS,
ABY SME VÁM POMOHLI PRI VAŠOM ROZHODOVANÍ
 

PROJEKTY, HMOTNÉ DODÁVKY

Projekčná a technická dokumentácia

Spoločnosť Chemical Plant Design, s.r.o počas dlhoročného pôsobenia vypracovala alebo spolupracovala na vypracovaní technických štúdií (TŠ), projektov prikladaných k žiadosti o vydanie stavebného povolenia (PPSP) a realizačných projektov (RP) v oblastiach:

CHEMICKÝ PRIEMYSEL

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

Hmotné dodávky

Spoločnosť Chemical Plant Design, s.r.o na základe vlastných návrhov dodávala technologické zariadenia a technologické uzly:

CHEMICKÝ PRIEMYSEL

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

webdesign by positive 2003 / Powered by redakčný systém  WebDoors CMS