CHCETE INVESTOVAŤ, HĽADÁTE SPOLUPRÁCU SME TU PRE VÁS,
ABY SME VÁM POMOHLI PRI VAŠOM ROZHODOVANÍ
 

CERTIFIKÁTY

Spoločnosť CPD,s.r.o. má autorizáciu vydanú MŽP SR v zmysle zákona 261/2002 v rozsahu § 14, a to na Hodnotenie rizika závažných priemyselných havárií, Vypracovanie a aktualizovanie bezpečnostných správ, Vypracovanie a aktualizovanie havarijných plánov.


Rozhoddnutie o udelení autorizácie Ministerstva životného prostredia Rozhoddnutie o udelení autorizácie Ministerstva životného prostredia