CHCETE INVESTOVAŤ, HĽADÁTE SPOLUPRÁCU SME TU PRE VÁS,
ABY SME VÁM POMOHLI PRI VAŠOM ROZHODOVANÍ
 

PREVENCIA ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ

Spoločnosť Chemical Plant Design, s.r.o. v zmysle zákona 261/2002 Z.z. ako autorizovaná spoločnosť v zmysle § 14 vykonáva nasledovne činnosti:


A) Hodnotenie rizika (§6)
B) Vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy (§9)
C) Vypracúvanie a aktualizovanie havarijného plánu (§18)
D) Konzultačnú a poradenskú činnosť v zmysle §6, §9, §18 zákona     261/2002 Z.z.

     Pri vypracovaní hodnotenia rizika závažných priemyselných havarií naša spoločnosť používa softvare ASSESS RISK francúzskej spoločnosti Fluidyn. Bližšie informácie o tomto software je možné pozrieť na web stránke www.fluidyn.com.