CHCETE INVESTOVAŤ, HĽADÁTE SPOLUPRÁCU SME TU PRE VÁS,
ABY SME VÁM POMOHLI PRI VAŠOM ROZHODOVANÍ
 

Hodnotenie rizík závažných priemyselných havárií

Spoločnosť Chemical Plant Design, s.r.o. vypracovala nasledovné Hodnotenie rizíka závažných priemyselných havárií nasledovných prevádzok:

 • Hydrogenačná rafinácia palív HRP7, a.s. Slovnaft Bratislava
 • Vodíkové hospodárstvo, a.s. Slovnaft Bratislava
 • Odsírenie odplynov – Katalytický hydrokrak, a.s. Slovnaft Bratislava
 • Nástrek DMDS do pyrolýznych pecí – EJ II, a.s. Slovnaft Bratislava
 • Sklad kvapalných a pevných produktov - BRENNTAG SLOVAKIA, s.r.o. Pezinok
 • Stáčanie ŽC a AC - BRENNTAG SLOVAKIA, s.r.o. Pezinok
 • Regulačná stanica plynu - BRENNTAG SLOVAKIA, s.r.o. Pezinok
 • Spracovanie ropy (AVD) - PETROCHEMA, a.s. Dubová
 • Rafinácia olejov - PETROCHEMA, a.s. Dubová
 • Nová chemická výroba - PETROCHEMA, a.s. Dubová
 • Sulfurex - PETROCHEMA, a.s. Dubová
 • Skladovanie surovín a produktov - PETROCHEMA, a.s. Dubová
 • Regulačná stanica zemného plynu - PETROCHEMA, a.s. Dubová
 • Potrubné rozvody uložené na mostoch podniku - PETROCHEMA, a.s. Dubová
 • Kotolňa tepelného hospodárstva - DUSLO, a.s. Šaľa

Spoločnosť Chemical Plant Design, s.r.o. vypracovala nasledovné Bezpečnostné správy prevádzok a podnikov:

 • Hydrogenačná rafinácia palív HRP7, a.s. Slovnaft Bratislava
 • PETROCHEMA, a.s. Dubová

Spoločnosť Chemical Plant Design, s.r.o. vypracovala nasledovné Havárijný plán podnikov:

 • PETROCHEMA, a.s. Dubová
 • BRENNTAG SLOVAKIA, s.r.o. Pezinok

Spoločnosť Chemical Plant Design, s.r.o. vypracovala nasledovné Podklady na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva podľa § 19 zákona 261/2002 Z.z. podnikov:

 • PETROCHEMA, a.s. Dubová

Spoločnosť Chemical Plant Design, s.r.o. vypracovala taktiež podklad pre Kategorizáciu podnikov, vrátane predbežnej analýzy rizík podnikov:

 • RAJO, a.s. Bratislava
 • ENEROLA Piešťany
 • ENVIRAL, a.s. Leopoldov
 • SAMAT Kovoizospol, s.r.o. Bratislava

webdesign by positive 2003 / Powered by redakčný systém  WebDoors CMS