CHCETE INVESTOVAŤ, HĽADÁTE SPOLUPRÁCU SME TU PRE VÁS,
ABY SME VÁM POMOHLI PRI VAŠOM ROZHODOVANÍ
 

AKTUALITY

  • Spoločnosť získala od Banského úradu oprávnenie na projektovanie banských diel v zmysle zákona 44/1988, § 23.

  • Spoločnosť ponúka spoluprácu resp. zastúpenie firiem v SR na technickú podporu predaja strojov a zariadení pre chemický, potravinársky a energetický priemysel (čerpadlá, armatúry, kompresory, filtre, teplovýmenné aparáty, kolóny a pod.) na báze priameho zastúpenia alebo sprostredkovania služieb a predaja.

  • Ponúkame spoluprácu poisťovniam pri hodnotení a posudzovaní podnikov pri uzatváraní poistných zmlúv v zmysle zákona 261/2002 Z.z. § 28, podľa ktorého prevádzkovateľom podnikov kategórie B vyplýva povinnosť uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne v dôsledku závažnej priemyselnej havárie.