CHCETE INVESTOVAŤ, HĽADÁTE SPOLUPRÁCU SME TU PRE VÁS,
ABY SME VÁM POMOHLI PRI VAŠOM ROZHODOVANÍ
 

Hydrogenačná rafinácia

Spoločnosť Chemical Plant Design, s.r.o. sa zúčastnila na akcii Revamp prevádzky Reforming 4, hydrogenačná časť v a.s. Slovnaft Bratislava. Na našom pracovisku bola vypracovaná simulácia celého technologického procesu hydrogenácia benzínu pre zmenené technologické podmienky. Na základe simulácie procesu boli skontrolované existujúce a navrhnuté nové výmenníky tepla, vzduchové chladiče, dvojfázové a trojfázové deličky, boli špecifikované požiadavky na cirkulačné kompresory, technologickú pec, nástrekové a cirkulačné čerpadlá. Taktiež boli špecifikované vyplnením dotazníkov regulačné armatúry pri prepočte hydraulických pomerov potrubných vetiev, plavákové stavoznaky, čo hlavne pri trojfázovej deličke bolo podstatné na presnosť merania.