CHCETE INVESTOVAŤ, HĽADÁTE SPOLUPRÁCU SME TU PRE VÁS,
ABY SME VÁM POMOHLI PRI VAŠOM ROZHODOVANÍ
 

Chemický priemysel

 • Revamp Reforming 4 - hydrogenačná časť a.s. Slovnaft Bratislava, technologická časť PPSP a RP
 • Likvidácia odplynov zo zotrvačného bloku a.s. Slovnaft Bratislava a z nových prevádzok stavby EFPA, TŠ
 • CCR5, a.s. Slovnaft Bratislava, technologická časť PPSP
 • Likvidácia odplynov z CCR5 na poľnom horáku PH12-Aromáty, hydraulický prepočet potrubnej vetvy odplynov z CCR5 do poľného horáka PH12, TŠ.
 • Prepočet potrubných vetiev odplynov zo stavby EFPA, a.s. Slovnaft Bratislava, TŠ.
 • Spracovanie ťažkých ropných frakcií, blok 66 v rámci stavby EFPA a.s. Slovnaft Bratislava, PPSP technologická časť
 • Spracovanie ťažkých ropných frakcií - 12. stavba PC23- Poľné horáky, stavby EFPA a.s. Slovnaft Bratislava, PPSP technologická časť
 • Bilančné výpočty emisií poľných horákov - 12. stavba PC23- Poľné horáky, stavby EFPA a.s. Slovnaft Bratislava, TŠ
 • Likvidácia kyslých odplynov na poľnom horáku D-103.401, a.s. Slovnaft Bratislava, RP
 • Generálna oprava systému poľného horáka NCHZ, a.s. Nováky, RP, návrh dodávka
 • Racionalizácia spotreby tepelnej energie pri regenerácii cyklohexylamínu (tepelné čerpadlo), Sulfenax, a.s. Istrochem Bratislava, PPSP, RP
 • Blending autobenzínov a.s. Slovnaft Bratislava, technologická časť, RP
 • Zvýšenie využitia kapacity výroby Sulfenaxu - doplnenie rektifikačnej kolóny terc-butylamínu, a.s. Istrochem Bratislava, RP, dodávka kolóny, výmenníkov tepla, deličiek 
 • Odsírenie odplynov na KHK, Slovnaft, a.s. Bratislava (uzol absorpcie kyslých odplynov do DMEA)
 • Dávkovanie DMDS do nástreku pyrolýznych pecí EJ II, Slovnaft, a.s. Bratislava, projekt, dodávka
 • Kondenzátor destilátu a termosifónový reboiler metanolovej kolóny, návrh a dodávka (Litva)