CHCETE INVESTOVAŤ, HĽADÁTE SPOLUPRÁCU SME TU PRE VÁS,
ABY SME VÁM POMOHLI PRI VAŠOM ROZHODOVANÍ
 

PROCESNÉ INŽINIERSTVO

Spoločnosť Chemical Plant Design, s.r.o. poskytuje:

 • konzultačné a poradenské služby v oblasti procesného inžinierstva jednotkových operácií a technologických procesov
 • komplexné riešenia procesných problémov, chemicko-inžiniersky návrh aparátov
 • simulácie a optimalizácie technologických procesov simulačným programom HYSYS
 • návrh trubkových výmenníkov tepla a vzduchových chladičov programami HTC, a to STX a ATX
 • návrh destilačných a rektifikačných kolón
 • návrh dvojfázových a trojfázových separátorov
 • hydraulický prepočet potrubných vetiev
 • materiálové a energetické bilancie technologických procesov
 • simulácie ťažby zemného plynu z podzemných zásobníkov plynu
 • simulácia procesu úpravy a spracovania zemného plynu na strediskách po vyťažený zemného plynu z podzemných zásobníkov
 • bilancovanie odplynov, riešenie likvidácie alebo využitie odplynov z výrobných prevádzok
 • spolupráca s poprednými firmami v chemickom a energetickom priemysle