CHCETE INVESTOVAŤ, HĽADÁTE SPOLUPRÁCU SME TU PRE VÁS,
ABY SME VÁM POMOHLI PRI VAŠOM ROZHODOVANÍ
 

INŽINIERSKA, KONZULTAČNÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

  • v oblasti procesného inžinierstva a technologických procesov
  • pri klasifikácii prostredia z hľadiska výbušnosti a nebezpečenstva požiaru
  • v oblasti hodnotenia rizík a prevencie závažných priemyselných havárií
  • v oblasti nákupu strojov, zariadenia a služieb zo zahraničia so zameraním na výber vhodného dodávateľa, rokovania a príprava kontraktov
  • špecifikovanie strojov a zariadení, vypracovanie dopytov, vyhodnotenie ponúk pre konkrétne podmienky a technológie
  • využitie skúseností a spoluprácu s významnými firmami