CHCETE INVESTOVAŤ, HĽADÁTE SPOLUPRÁCU SME TU PRE VÁS,
ABY SME VÁM POMOHLI PRI VAŠOM ROZHODOVANÍ
 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

  • vypracovanie kompletnej dokumentácie v stupňoch: štúdia, PD pre územné konanie stavby, PD pre stavebné povolenie, PD realizácie stavby ako aj PD jednotlivých profesií
  • návrhy a výpočty jednotlivých technologických aparátov, basic engineering, data sheety aparátov ako sú kolóny, teplovýmenné aparáty, deličky (dvojfázové, trojfázové), čerpadlá, kompresory a iné
  • PD potrubných rozvodov a ich stresová analýza, tepelné izolácie, OK potrubných rozvodov
  • určovanie a zaraďovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru, spracovanie protokolov podľa STN, návrh opatrení
  • zabezpečenie konštrukčnej dokumentácie pre navrhované aparáty, jej schvalovanie na TISR